Bruker cho phép các nhà khoa học thực hiện những khám phá đột phá và phát triển các ứng dụng mới giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Các công cụ khoa học hiệu suất cao của Bruker, các giải pháp phân tích và chẩn đoán có giá trị cao cho phép các nhà khoa học khám phá sự sống và các vật liệu ở cấp độ phân tử, tế bào và kính hiển vi. Hợp tác chặt chẽ với khách hàng của Bruker, Bruker luôn luôn đổi mới, tăng năng suất và thành công của khách hàng trong nghiên cứu phân tử khoa học đời sống, trong các ứng dụng và dược phẩm, và trong kính hiển vi, phân tích nano và ứng dụng công nghiệp. Trong những năm gần đây, Bruker cũng đã trở thành nhà cung cấp các hệ thống hiệu suất cao cho sinh học tế bào, hình ảnh tiền lâm sàng, nghiên cứu hiện tượng lâm sàng và nghiên cứu protein, vi sinh lâm sàng và cho nghiên cứu bệnh lý phân tử.

Hiển thị kết quả duy nhất

Show sidebar