Trong hơn 15 năm, echoENG đã sản xuất và phân phối máy công cụ và phụ kiện cho bảo trì công nghiệp.

   Vì lý do này, thương hiệu echoENG là một đối tác đáng tin cậy và được tham khảo và sử dụng nhiều trong nhiều công ty công nghiệp, cả ở Ý và nước ngoài.

   Theo thời gian, phạm vi echoENG cũng đã mở rộng sang các thiết bị nâng, dụng cụ đo lường và vật tư công nghiệp để hỗ trợ bất kỳ loại gia công cơ khí nào trong các xưởng bảo trì.

Show sidebar

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.